Ana Sayfa MimarcaProjelerBireysel Alanlar Geleneksel Bitlis evleri mimarisi kayıt altına alındı

Geleneksel Bitlis evleri mimarisi kayıt altına alındı

Yazar: Selma ALTIN

Bitlis’in tarihi ve kültürel değerlerinin en önemli simgelerinden olan geleneksel Bitlis evleri mimarisi, iki yıllık süreçte yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan kayıtlarla kitaplaştı. “BİTLİS EVLERİ Geleneksel Konut Mimarlığının Dünü Bugünü Yarını” başlığıyla yayımlanan kitap, yıkılmaya yüz tutmuş tescilli Bitlis evlerine dikkati çekmek ve tarihe tanıklık eden bu yapıların rölövelerini kayıt altına almak amacıyla hazırlandı.

Geleneksel yapıların tanımında kullanılan bazı kalıplaşmış söylemlerin, tarihi Bitlis evleri mimari kimliğine uygun olmadığı, bu nedenle, yeni bir söylem geliştirilmesi gerekliliği, projenin çıkış noktasını oluşturdu. Kitabın iki yıl süren ön hazırlık sürecinde, çok sayıda saha çalışması yapıldı, geleneksel mimarinin öncüleriyle görüşüldü.

Bitlis’in tarihi, kültürel mirasına sahip çıkma ve kenti tanıtma misyonunun bir parçası olarak projelendiren kitap, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı/BETAV’ın sponsorluğunda hayata geçirildi. Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ergün Şimşek’in editörlüğünü, Bitlisli Mimar Cahit Üstündağ’ın bölüm yazarlığını yaptığı BİTLİS EVLERİ Geleneksel Konut Mimarlığının Dünü Bugünü Yarını kitabının eskiz çizimleri Zehra Sezer’e, uygulama projesi çizimleri ise Ubeydullah Çilesizoğlu’na ait.

Kitabın temeli, 2018 yılında, genel koordinatörlüğünü Mahmoud Zein El Abidin’in üstlendiği, Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Tarihi Bitlis Evleri” konulu çalıştayda atıldı. Mimari ve restorasyon alanlarında, geleneksel Bitlis evleri konusunda başvuru kaynaklarından biri olması öngörüsüyle hazırlanan kitap, aynı zamanda Bitlis’in kadim tarihi ve kültürel gelişimini arşivliyor.

Geleneksel yapılar yeniden tanımlandırıldı

Kitapta, yıkılmaya yüz tutmuş sivil mimari, özellikle konut yapılarının strüktürleri incelendi, malzeme tanımları yapıldı ve yapılar tipolojik olarak sınıflandırıldı. Böylece, yüzyıllardır süregelen geleneksel evler, tarihin izi ve bugünkü kanıtların ışığında, mimari literatüre uygun olarak yeniden tanımlandırıldı. Kentin mimari dokusunda ne yapılması gerektiği hususunda tavsiyeler ve tasarım kriterleri belirlenerek, restorasyonu yapılacak evler için yol haritası hazırlandı.

Mimari örneklem yoluyla, geleneksel ev bağlamında yeniden bir konut tasarımı yapıldı. Projenin yürütücü mimarları Ergün Şimşek ve Cahit Üstündağ, bu noktada, hazırlanan örnek ev ile savundukları mimari ilkelere bağlı kaldıklarını, kent içinde yapılacak yeni tasarımların da kent kimliğini bozmayacak kriterlerde olması gerektiği vurguladılar.

Kafkaslar, İran ve Kuzey Suriye kültürel coğrafyalarının kesişim alanında yer alan Bitlis, iki bölgesel yerleşme dokusu içinde değerlendirilebilir. Ancak, mimari kimlik özellikleri bakımından Anadolu’nun kuzeydoğusuna oranla, doğu ve güneydoğusuyla daha yoğun bir örtüşme kaydettiği, incelemeler sonucunda kitapta ortaya konuyor.

BİTLİS EVLERİ Geleneksel Konut Mimarlığının Dünü Bugünü Yarını kitabında, geleneksel mimari kimlik tasarımı; sürdürülebilir yapı, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir ekonomi ve ekolojik denge olmak üzere dört bağlam üzerinden sorgulanıyor.

Bitlis Eğitim Ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Hakkında

1987 yılında, gençlere eğitim ve gelişme imkânları sağlamak amacıyla kurulan Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis’teki okul sayısını arttırarak eğitim kalitesini iyileştirmek vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkenin her yöresindeki Bitlislilerin destekleri ile büyüyerek, ortak bir değere dönüşen BETAV, yükseköğrenime hak kazanan, ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle öğrenim hakkını kullanamayan Bitlisli öğrencilere burs desteği veriyor.

BETAV ayrıca, Bitlis’te eğitim hizmetlerinin varlığını ve niteliğini artırmaya yönelik, her seviyede okul, spor tesisi, üniversite ve yurt kurulması adına girişimlerde bulunuyor. BETAV, eğitim desteklerinin yanı sıra Bitlis’in tarihi ve kültürel değerlerinin yurt içinde ve dışında tanıtılmasına da öncülük yapıyor. Vakıf, bilgi paylaşımı ve işbirliklerine zemin oluşturan seminerler ve çalıştaylar düzenliyor, önemli yayınların hayata geçirilmesini sağlıyor.

Bugün halen 600 yükseköğrenim öğrencisine burs veren BETAV, Haziran 2020 itibariyle 3.758 Bitlisli öğrenciye destek sağladı.

İlgili Diğer Haberler

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku