• 2613
    0

    Yayına Hazırlayan: Arda Akduman Video ve Fotoğraflar: Selma Altın *İki bölüm olarak yayınlanacaktır.* 1.Bölüm   Tarihçe Pisidia Tarihi Pisidia Bölgesi, Üst Paleolitik Çağ’dan itibaren kesintisiz yerleşim görmüş olup, Anadolu’nun önemli Neolitik, Kalkolitik yerleşimleri ile Tunç Çağın farklı kültür bölgelerini sınırları içerisinde barındırmıştır. Bölge de bulunan kuzey kesimin Hitit İmparatorluk Dönemi’nde Arzawa Krallığı’na ait olduğu sanılıyor. ...