• 2116
    0

    Yayına Hazırlayan: Arda Akduman Video ve Fotoğraflar: Selma Altın *Sagalassos 2. Bölüm*   Kent yapıları Kent Konağı İmparator Augustus Dönemi ile birlikte Sagalassos’un soylu, zengin ve toprak sahibi sınıfı, Roma vatandaşlığı ve saygınlık kazanma gayesi içerisinde kentin imarı ve alt yapısına yatırım yaparlar. MS 4. yüzyıla gelindiğinde bu durum farklılık göstermeye başlar, tıpkı bu yapıda olduğu gibi ...
  • 2332
    0

    Yayına Hazırlayan: Arda Akduman Video ve Fotoğraflar: Selma Altın *İki bölüm olarak yayınlanacaktır.* 1.Bölüm   Tarihçe Pisidia Tarihi Pisidia Bölgesi, Üst Paleolitik Çağ’dan itibaren kesintisiz yerleşim görmüş olup, Anadolu’nun önemli Neolitik, Kalkolitik yerleşimleri ile Tunç Çağın farklı kültür bölgelerini sınırları içerisinde barındırmıştır. Bölge de bulunan kuzey kesimin Hitit İmparatorluk Dönemi’nde Arzawa Krallığı’na ait olduğu sanılıyor. ...