• 392
    0

    Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlenen dördüncü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması başvuruları devam ediyor. 36 yaşından gün almamış Türk bestecilere açık olan yarışma, çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler yaratılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunabilmeyi hedefliyor. Keman, viyolonsel ve piyano üçlüsü için bestelenen eserlerin 15 ...