Amacımız

Temizmekan.com, insan ve mekân arasındaki ilişkinin bütünsel bir bakış açısı ve yenilikçi bir yaklaşım ile yeniden kurgulanması gerektiğine inanıyor.

Yaşamın devamlılığı için SU, TOPRAK ve YENİLENEBİLİR ENERJİ fenomenlerinin gelecekteki varlıklarına odaklanıyor. Teknoloji ve mimari ile yaşam-mekân bağının farklı varyasyonlarını araştırıp bu odakta ortaya konan önermeleri okuyucularına ulaştırıyor.

Doğaya ve doğal olana saygı duyan; yaratıcılığın ve üretmenin değerini bilen bir ortak bilinçte filiz veren projenin can damarını bütünlük ve etkileşim oluşturuyor.

Temizmekan.com, okurlarına; çağdaş mekan önermeleri, inovatif ürünler ve mimari proje örnekleri de sunarak ekolojik sistemin sürdürülebilirliği için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

‘ÖNER, PAYLAŞ, İLHAM AL!’